Stół mahoniowy

To jest projekt, który odkładałem od dawna. Rozpocząłem go już kilka miesięcy temu. Konstrukcja jest podobna do poprzednich, ale wewnętrzne zdobienie zupełnie inne.

Pierwotny zamysł był taki, żeby zamiast elementów drewnianych zrobić na drewnie rysunek przypominający mandale. Zakupiłem zestaw porządnych kredek firmy Faber-Castell i wykorzystałem jako tło sklejkę bukową.

Kształt konstrukcji pozostał taki sam jak przy poprzednich stolikach, choć wymiary są nieco mniejsze, ale przede wszystkim zmieniłem materiał z drewna bukowego na mahoniowy.

Coraz bardziej podoba mi się obróbka mahoniu, Po zakonserwowaniu woskiem lub olejem uzyskuje on bardzo szlachetny wygląd. Na razie nie mam w planach prób z politurą, po której efekt jest jeszcze lepszy. Jest to proces wymagający sporego doświadczenia, no ale wszystko przede mną.

Mahogany table

This is a project that I have been putting off for a long time. I started it a few months ago. The design is similar to the previous ones, but the interior decoration completely different.

The original idea was to make a mandala-like drawing on wood instead of wooden elements. I bought a set of decent crayons from Faber-Castell and used beech plywood as a background.

The shape of the structure remained the same as at the previous tables, although the dimensions are slightly smaller, but most of all I changed the material from beech wood to mahogany.

I like mahogany treatment more and more, After preserving with wax or oil, it achieves a very noble appearance. For now, I have no plans to try with the polyture, after which the effect is even better. It is a process that requires a lot of experience, but everything is in front of me.

Stół mahoniowy

To jest projekt, który od dawna odkładam. Zacząłem go kilka miesięcy temu. Projekt jest podobny do poprzednich, ale dekoracja wnętrz zupełnie inna.

Pierwotnym pomysłem było zrobienie mandali przypominającego rysunek na drewnie zamiast drewnianych elementów. Kupiłem zestaw przyzwoitych kredek od Faber-Castell i użyłem sklejki bukowej jako tła.

Kształt konstrukcji pozostał taki sam jak przy poprzednich stołach, chociaż wymiary są nieco mniejsze, ale przede wszystkim zmieniłem materiał z drewna bukowego na mahoń.

Lubię leczenie mahoniowe coraz bardziej, Po zachowaniu woskiem lub olejem osiąga bardzo szlachetny wygląd. Na razie nie mam planów, aby spróbować z politurą, po której efekt jest jeszcze lepszy. Jest to proces, który wymaga dużego doświadczenia, ale wszystko jest przede mną.