Luksemburskie zamki – Bourscheid

Oto malowniczo położony zamek Bourscheid.

Wydłużył się czas realizacji tego filmu. Ale wreszcie po kilku miesiącach przerwy przedstawiam kolejny film

Chateau de Bourscheid
Zamek ten uchodził za jeden ze znamienitszych w regionie.

Położony na wzgórzu około 150 metrów powyżej doliny rzeki Sauer. Tutejsi rycerze zawsze wiernie służyli władcom luksemburskim. Zaczątki dworu powstały około roku tysięcznego jako drewniana twierdza. Archeolodzy odnaleźli tutaj jednak ślady z jeszcze dawniejszych lat. Pierwsze konkretne wzmianki pochodzą z 1095 roku. Wpisuje się w nie niejaki Bertrand vonBourscheid. Kolejne zapiski z 1233 roku wspominają o postaci Solgiera I vonBourscheid, który był doradcą na dworach hrabiów luksemburskich. Około 1320 roku jeden z jego kolejnych następców Solgier III rozbudował pierwotny zamek. W 1350 roku Marsilius vonBourscheid otoczył budowle murem z wieżami wartowniczymi. Jego następca Fredryk III w 1384 roku wybudował Stolzenburger Haus przy południowym murze. Aktualnie jest to pomieszczenie wystawowe. Przez wiele następnych wieków zamek podupadał w ruinę. Losy jego odmieniły się dopiero w 1972 roku, kiedy to Państwo Luksemburg przejęło go z prywatnych rąk.

Uroki okolic tego zamku przedstawiam także w filmie o jednym ze kilku szlaków turystycznych. Szlak Aloyse Kremer jest dość łatwy do pokonania nawet przez osoby spacerujące rekreacyjnie.

Bourscheid